Termeni și condiții de utilizare a site-ului dROOT

Pentru utilizarea acestui site și a serviciilor trebuie să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare, înainte să accesați această platformă!
Continuarea confirmă că sunteți de acord cu condițiile de mai jos!


1. Definiția termenilor

Prin definiție, Termenii și Condițiile de folosire al site-ului este încheiat între părțile contractante (Furnizor și Utilizator) în vederea utilizării serviciilor site-ului dROOT, adică aceea persoană care deține drepturile de acces în program, este un utilizator care se încadrează într-una dintre cele două categorii predefinite în sistem (medic sau personal auxiliar) și care accesează site-ul sau aplicația, indiferent de motiv și de regularitate. Folosirea serviciului este subiectul acestor Termeni și Condiții (TC) și al tuturor documentelor incluse în referințe.
Toate drepturile asupra acestui site sunt rezervate conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor! Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament. Utilizatorul poate afla de modificarea acestui document prin notificări, înștiințări automate sau în momentul înregistrării în sistem. Indiferent de înștiințările prealalabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Utilizatorului asupra acestor modificări.

2. Descrierea serviciului

Serviciile oferite de către furnizor, asigura utilizatorului accesul la un bogat pachet de resurse Online, cum ar fi Inroducere și încărcare fișiere imagini, mesaje Online, acces la sisteme de email, sisteme de management baze de date și fișiere, sisteme de securitate și antivirusi, sistem de back-up și arhivare automată, management documente, precum și acces la orice altă platformă sau sisteme component al programului dezvoltat sau utilizat pentru furnizarea în condiții optime a serviciilor prestate. În cazul în care nu se precizează explicit contrariul, orice nouă facilitate introdusă va fi subiectul acestor Termeni și Condiții. Pentru a folosii serviciul Furnizorului, Utilizatorul trebuie să aiba acces la Internet (world wide web), fie direct, fie prin dispozitive care pot accesa conținutul web, și să plătească taxele aferente necesare pt. accesare. În plus, trebuie să dețină echipamentul necesar pentru a se conecta la Internet, printr-un PC, laptop, telefon mobil și-sau alte dispozitive de acces.

3. Reguli și obligații referitoare la confidențialitate și utilizare

 • Prezentul document reglementează termenii și condițiile generale de utilizare al programul dROOT! Acest site este deținut și administrat de către dROOT prin care vă oferă toate informațiile, instrumentele și serviciile adiacente acestuia, cu condiția ca documentul de față să fie acceptat.
 • Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului dROOT se face pe riscul dvs. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit sau implicit.
  Acceptați că sistemul este potrivit pentru dvs. sau pentru un scop anume.
 • Prin utilizarea acestui program, utilizatorul își exprimă acceptul acestui document cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare.
 • Utilizatorul declară că are vârsta legală pentru a încheia şi executa prezentul contract, că a citit, a înţeles în totalitate conținutul acestuia şi că este de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare al programului.
 • Întregul conținut al site-ului, pe www.droot.ro și sistemului de management dROOT, indiferent de natura lui, (text, imagini, elemente grafice, software și alte elemente similare) sunt proprietate privată, protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicative în vigoare.
 • Orice material încărcat sau utilizat prin folosirea serviciului se realizează la discreția și riscul dvs și ca utilizator sunteți singurul responsabil de acestea.
 • Ca o condiție de utilizare generală, nimeni nu are dreptul de a folosi această pagină pentru nici un scop ilegal sau în condiții care nu corespund prevederilor din Termeni de Utilizare sau legislația aplicabilă în vigoare.
 • Accesul la aplicații și la programul dezvoltat pentru PC este condiționat de o colaborare contractuala care ofera dreptul la datele de acces în calitate de utilizator și o acceptare prealabilă a Termenilor și condițiilor după introducerea corectă a datelor de înregistrare.
 • Utilizatorul poate accesa aceste site-ul și aplicațiile 24h/7 zile, cu excepția acelor perioade când dROOT sau orice altă terță autorizată efectuează lucrări de întreținere și/sau reparații.
 • Accesul utilizatorului poate fi limitat și din cauza lucrărilor tehnice de actualizare a serverelor, în preponderența în perioada de utilizare scăzută sau chiar în orele de daca aceste intervenții nu pot fi amânate.
 • Accesul utilizatorului mai poate fi limitat în acele cazuri extreme când site-ul este expus unui atac cibernetic eficient, pe perioada în care personalul tehnic remediează situația generată.
 • Serviciile oferite prin intermediul acestui site aspiră să fie atât de precise și exacte pe cât este posibil. Cu toate acestea, dROOT nu garantează o funcționalitate fără greșeli, complet, sau o funcționare fără erori / întreruperi.
 • Vă angajați să NU:
  • publicați, transmiteți sau să faceți disponibil prin alt mod conținut serviciilor.
  • inroduceți și să încărcarcați conținut, imagini, fișieri video și audio considerate ilegale de către orice Autoritate Națională/Internaționala din domeniu
  • falsificați antetele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare a fișierelor pentru mascarea originii Conținutului transmis prin serviciu
  • încărcați, publicați sau transmiteți conținut pe care nu aveți dreptul să îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale
  • să publicați sau transmiteți meaje email comerciale nesolicitate, fără acordul prealabil denumite "spam"
  • să publicați sau transmiteți în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărei componente software sau hardware a computerului sau a echipamentului de comunicație.
  • să conturbați sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu
  • să încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în virgoare.
 • Sunteți de acord să nu implicați Furnizorul în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care vă cauzează pagube dumneavoastra sau altei părți.
 • dROOT poate suspenda sau întrerupe funcționarea programului, cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere, ori în scopul îmbunătățirii performanțelor programului.
 • Este posibil că programul dROOT să colecteze anumite informații de pe dispozitivul utilizatorului in scopul de a rezolva sau îmbunătății problemele tehnice al programului și serviciilor oferite și pentru a evalua problemele tehnice și tendințele în vederea îmbunătățirii programului dROOT în general.
 • Prin acceptarea acestor termeni și condiții, utilizatorui îți exprimă consimțământul cu privire la preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (număr de telefon, adresă e-mail, istoricul medical, numele, numele și datele cabinetului medical, etc.).
 • Accesul la datele înregistrate în cadrul acestui program este permis doar personalului angajat dROOT, personalului tehnic precum și terților contractanți. Toți cei de mai sus au obligația de a nu utiliza datele personale de căre iau cunoștință cu ocazia folosirii programului în alt scop decât cel care fac obiectul programului.
 • Mecanismele de securitate încorporate în software (sistem) au limitări efective/inerente cunoscute/necunoscute
 • Utilizatorul are obligaţia păstrării confidenţialităţii detaliilor contului, fiind singurul răspunzător, pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă o asemenea divulgare a fost intenționată sau s-a produs din neglijenţa acestuia.
 • Din rațiuni care țin de conveniență și utilizare a site-ului, există în cadrul site-ului secțiuni care sunt legate la alte site-uri, care nu sunt deținute sau administrate de dROOT, motiv pentru care dROOT nu are nici un control asupra acestora, fiecare având stipulate termeni și condiții de utilizare personale, practici de confidențialitate și colectare a datelor separate, precum și politici juridice independente de activitatea site-ului dROOT. Compania noastră nu este și nu va fi făcut responsabil pentru materialele sau conținutul site-ului.
 • Dacă nu se specifică altfel, imaginile grafice, butoanele și textele al acestui site sunt proprietatea exclusivă a dROOT. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în Termenii de Utilizare, acestea nu pot fi copiate, publicate, distribuite, afișate, reproduse sau transmise, în orice formă sau prin orice mijloace, fără acordul scris.
 • Utilizatorul care se înregistrează pe site este de acord să fie contactat de personalul dROOT, sau de colaboratorii ori partenerii săi, în vederea de a oferirii produse sau servicii și să primească pe e-mail sau telefon mesaje ce au caracter comercial. Acești Termeni de utilizare sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația statului român. Prin folosirea acestui site sunteți de acord cu competența instanțelor românești și pentru orice acțiune sau cerere care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare.
 • Tarife pentru instalarea și utilizarea programului împreună cu ofertele promoționale sunt publicate pe site-ul nostru.
 • În situaţia în care utilizatorul răspunde solicitării noastre cu informații privind feedback-ul, precum intrebări, comentarii sau sugestii de perfecționare al programului, astfel de informații nu sunt considerate a fi confidențiale, astfel că vom fi exonerați de orice răspundere cu privire la aceste informații. În plus, având în vedere caracterul ne-confidențial al acestor informații, ne rezervăm libertatea de a reproduce, de a utiliza sau publica aceste informații.
 • Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării termenelor și condițiilor, pentru ștergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a informațiilor sau oricărei forme de comunicare sau oricăror setări personalizate utilizate de dvs.
 • Furnizorul va face eforturi însemnate pentru a întreține serviciul functional, însă nu răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date, sau pierderi de venit realizat sau nerealizat sau alte pagube produse afacerilor Utilizatorului, de transmiterea greșită sau netransmiterea informațiilor datorate restricției sau întreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, pentru folosirea neautorizată datorită accesului altor personae neautorizate.

4. Limita obligațiilor

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Furnizorul, asociații săi sau alți parteneri, directorii, acționarii sau angajații ai Furnizorului nu au nici o obligație pentru orice pagubă directă, indirectă, speciala, exemplară, inclusivă, sau pentru pagube din pierdere de câștiguri viitoare, bunăcredință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (nici în cazul în care ați avertizat Furnizorul de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultând din:
 • folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului,
 • erori, defecte, omisiuni întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă la functionarea servicului sau al software-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor cumpărate sau contractate
 • acces neautorizat sau alterarea transmisiilor dvs și a datelor încărcate
 • declarațiilor și comportamentului unei alte părți față de serviciu
 • orice altă situație referitoare la serviciu sau la software.

5. Forța majoră

 • Cu excepția obligației de a efectua plata, niciuna dintre părți nu va fi responsabil pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sau inacțiunile sale reglementate de acești Termeni si Conditii, dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitându-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inacțiunile Furnizorului), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:
  • trebuie notificate celeilalte părți
  • partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile ca să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere.
  • Dacă Furnizorul nu este în stare să poată oferi serviciul pentru o perioadă de 30 de zile consecutiv din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, Utilizatorul va putea rezilia Contractul între părți, iar Furnizorul nu va avea nici o obligație în legătură cu asta.

6. Relația dintre părți

Acest acord nu va stabilii nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între părțile contractante, nici Furnizorul nici utilizatorul nu va avea puterea de a crea obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

7. Fără terți beneficiari

Furnizorul și Utilizatorul este de acord că, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor exista părți terțe beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companii de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs, fără ca acest exemplu să fie limitativ.

8. Clauze finale

 • Acești document constituie un accord între părți și guvernează utilizarea serviciilor, completând contractul de prestări servicii încheiat între Furnizor și Utilizator. Puteți de asemenea să vă aflați sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii ale Furnizorului, conținut sau software al unui terț partener. Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții sau altor documente încorporate este dovedită de o instituție competentă că fiind invalidă, părțile sunt de acord cu aceasta instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.
  Sunteți de acord că fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a Termenilor și Condițiilor, trebuie înaintată în decurs de un an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna casată.
 • Documentul Termenii și Condițiile poate suferii schimbări și modificări în orice moment. Toate modificările survenită cu privire la Termenii și Condițiile programului pot fi găsite în program și fiecare utilizator are obligația și posibilitatea de a le cunoaște și a se exprima asupra lor.
 • În cazul în care utilizatorul nu este în acord cu aceste modificări, are dreptul de a renunța la utilizarea serviciilor oferite prin acest site.
Pentru informații, vă rugăm să folosiți formularul din pagina Contact pe site-ul nostru.
Pentru urgențe ne puteți contacta telefonic la +40.365.441.611.
Adresă BLD. Cetații nr. 21/2 Târgu-Mures, Jud. Mureş, România
E-mail info@droot.ro
Web www.droot.ro